Elim Springs - jesteśmy kościołem poruszającym się w Bożej miłości i MOCy.

 M  mocnych liderów
 O – owocującym w Boże relacje
 C – czyniącym wiernych uczniów