“Jesteśmy Kościołem na co dzień”

Misjonarzami – Aktywnie żyjemy, jako misjonarze wysłani przez Jezusa, aby czynić uczniami.

Rodziną – Jesteśmy Bożymi dziećmi, którzy żyją i troszczą się o innych jak rodzina.

Sługami – Jesteśmy sługami Boga, dla których służba innym jest stylem życia.

Uczniami – Jesteśmy odpowiedzialni za nasze własne naśladowanie Chrystusa i pomaganie w tym innym.


Troszkę historii

Nasz kościół “Elim Springs” jest częścią protestanckiego nurtu chrześcijaństwa opartego na trzech filarach: wierze, łasce i Biblii jako Słowie Bożym.

Wywodzimy się z ruchu charyzmatycznego (zielonoświątkowego), który od początku XX w. był rezultatem nowego wylania Ducha Świętego

najpierw w USA a następnie w wielu miejscach na świecie. Obecnie kościół nasz jest częścią rodziny brytyjskich kościołów o nazwie „Elim”.

Początki naszej wspólnoty sięgają 2004 roku, kiedy po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Polacy (a wśród nich charyzmatyczni chrześcijanie) zaczęli na większą skalę przyjeżdżać do Wielkiej Brytanii

na skutek otwarcia przez to państwo rynku pracy dla nowo przyjętych państw Unii.

Wtedy to pierwsi pośród nas zaczęli gromadzić się przy zborze kościoła “Elim” na Vere Street niedaleko Oxford Circus.

Z czasem zostaliśmy wyodrębnieni jako osobny zbór chrześcijan polskojęzycznych.