NASZA MISJA

Prowadzeni przez Ducha Świętego, w miłości jesteśmy powołani do:
Dzielenia się Ewangelią, czynienia uczniami i wychowywania Bożych dzieci tak by szukali Go całym sercem,
znali i wykonywali Jego wolę.