RADEK SIEWNIAK

Middle and Far East in close-up

BLISKI I DALEKI WSCHÓD Z BLISKA


Polski Kościół Chrześcijański  “ELIM SPRINGS” 

Ealing Christian Centre / 268 Northfield Avenue / Ealing / London / W5 4UB

Commute / Dojazd: Northfields Metro Station


15.02.20 Saturday / Sobota: Start 2:00 pm AUDITORIUM

SIDE ENTRANCE / BOCZNE WEJŚCIE: REDWOOD GROVE


Session 1Life and ministry in the Middle East / Życie i służba na Bliskim Wschodzie (Irak/Iraq)

Session 2: Mission in Nepal and Pakistan / Misja w Nepalu i Pakistanie

Session 3: Q&A / pytania i odpowiedzi


Sessions will be interpreted into English / Sesje będą tłumaczone na angielski

Estimated End / przewidywalny koniec: 8:30 pm


Facebook/RadekSiewniak/Event

Fanpage/RadosławSiewniak

Stowarzyszenie „Do Źródła”

Facebook.Stowarzyszenie „Do Źródła”

Radosław Siewniak – evangelist, preacher of the Word of God, missionary, founder and president of a Christian Association “To the Source”.

He spent the last 1.5 years in the Middle East (Iraq, Oman, Iran) in Nepal and Pakistan preaching the Gospel /ewangelista, nauczyciel Bożego Słowa, misjonarz, założyciel i przewodniczący Stowarzyszenia Do Źródła.

Ostatnie 1,5 roku spędził w krajach Bliskiego Wschodu (Irak, Oman, Iran) oraz w Nepalu i Pakistanie głosząc Ewangelię


“Wezwanie Ewangelii – Bądź Jak Starszy Brat Jezus” | Radek Siewniak 16.02.20