OSOBY, KTÓRE CHCIAŁYBY ZAANGAŻOWAĆ SIĘ W SŁUŻBĘ PROSIMY O KONTAKT Z STARSZYMI LUB POSZCZEGÓLNYMI LIDERAMI:


DIAKONI – ANDRZEJ SIWAK | BEATA KARECKA | KATARZYNA MENDELSKA | JANUSZ DZIURDŹ | KAZIK GOŁPYŚ | PIOTR SUCHY | PAWEŁ OGRODNICZAK | SEBASTIAN MENDELSKI |

BIBLIOTEKA – Paweł Ogrodniczak |

EWANGELIZACJA – Janusz DziurdźPaweł Ogrodniczak | Czobi Karolyi |

NAGŁOŚNIENIE – January Dąbrowski |

UWIELBINIE – Katarzyna Mendelska | Bogdan Karecki |

MEDIA – Sebastian Mendelski |