W EWANGELII JANA JEZUS MÓWI O SOBIE:


JA JESTEM chlebem żywota
/J 6,35/„Odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem żywota; kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie,
a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie”.

/J 6,48/ „Ja jestem chlebem żywota”.

/J 6,51/ „Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił; jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki; a chleb, który Ja dam, to ciało moje, które Ja oddam za żywot świata”.
JA JESTEM światłością świata 
/J 8,12/ „Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota.”

/J 9,5/ „Póki jestem na świecie, jestem światłością świata.”

 JA JESTEM drzwiami dla owiec 
/J 10,7/ „Wtedy Jezus znowu powiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, Ja jestem drzwiami dla owiec.”

/J 10,9/ „Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie.”
JA JESTEM dobry pasterz
/J 10,11/ „Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce.”

/J10,14/ „Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają.”
JA JESTEM zmartwychwstanie i żywot
/J 11,25/ „Rzekł jej Jezus: Jam jest zmarwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.”
JA JESTEM droga i prawda, i żywot
/J 14,6/ „Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.”
JA JESTEM prawdziwym krzewem winnym
/J 15,5/ „Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie.”